2009 - МАРАКОТОВА БЕЗДНА - М.: Терра-Книжный клуб,

СПб.: Северо-Запад, 223(1) стр.

(подп. в печ. 01.06.2009)

(ISBN 978-5-275-01983-4) (т. не указан) (ф-т 70x901/32-110х172)

(рис. на обл. Alex Schomburg (не указ.) с обл. ж.

"Fantastic Story Magazine", Spring 1952 к пов. С. Вейнбаума "Dawn Of Flame")