2006 - ТЕНЬ БОНАПАРТА - М.: Гелеос, 376(8) стр.
(т. 12 000) (ISBN 5-8189-0653-1)

(подп. в печ. 25.04.2006)

(Худ. А. Акишин)

(ф-т 84x1081/32-130x200)