2009 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА - М.: АСТ, АСТ Москва, Харьков: Харвест, 765(3) стр.

Серия: Библиотека приключений

(т. 3000) (ISBN 978-5-17-046079-3, 978-5-9713-6602-7,

978-985-16-7027-3) (подп. в печ. 30.03.2009)

(то же 2010, т. 4000, подп. в печ. 16.09.2009)

(использ. илл. худ. Ю. Федичкина)

 Серия: Золотая классика

 (т. 3000) (ISBN 978-5-17-059529-7, 978-5-403-01230-0,

978-985-16-7026-6) (подп. в печ. 30.03.2009)

(то же, 2010, т. 3000, подп. в печ. 19.10.2010)

(на обл. фото АКД 1930 г.)